Novalite Jossini
Winter&Company

Novalite Jossini

Novalite Jossini - još jedan svevremeni klasik i dalje dostupan sa našeg lagera u 3 boje.

Novalite Jossini 36-850
Novalite Jossini 36-900 G
Novalite Jossini 36-654