Pokazne trake

Pokazne trake

Pokazne trake (označne vrpce, merband), različitih boja i kvaliteta (pamučne, acetatne, svilene). Dostupno u koturovima od 400 m (pamučne) ili 1000 m (acetatne).

Katalog pokazne trake 1-3
Katalog pokazne trake 4